Velké španělské apartmá

 

© Albertina, Víden / foto: Andreas Hofer