Loznice arcivévody Karla

 

© Albertina, Víden / foto: AnnA BlaU; nábytek: trvalá zápůjčka MAK - Rakouského muzea užitého umení / současného umení